Geschiedenis

KLAVER ontstond in 1994 als Vlaamse en groene partij. Toch kent de Steenokkerzeelse bevolking ons vooral als 'groen'. Het was enige fractie in Steenokkerzeel die niet aan een nationale partij gebonden was, met alle nadelige gevolgen vandien.

Sinds 2012 vonden KLAVER en N-VA elkaar, en gaan we er als Klaver N-VA Steenokkerzeel tegenaan.

Met KLAVER behielden we de aandacht voor het milieu en welzijn, en met N-VA zorgen voor nog meer aandacht voor het Vlaams karakter van onze gemeente. De olievlek 'Brussel' sijpelt steeds meer onze contreien binnen, en dit willen we een halt toeroepen.

2018

2e termijn Klaver-NVA

Het harde werk van de afgelopen 6 jaar om onze dorpen Vlaams, leefbaar en bruisend te houden heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.
Zo maar even 51,2% van de inwoners stemde Klaver-N-VA (14 van de 23 zetels) en zo behaalden we op 14 oktober 2018 een volstrekte meerderheid.
Het werk kan verder gezet worden met veel 'Goesting'!

2012

Samen met N-VA

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 hebben we besloten samen te gaan met NVA. Klaver-NVA was geboren en met succes. Met 29% van de bevolking achter ons halen we 7 zetels binnen en kunnen we eindelijk na jaren opositie ons beleid vanuit de meerderheid kracht bijzetten.

2006

NOG EENS KLAVER

Omdat de samenwerking de voorbije zes jaar vlot verliep werd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 opnieuw een lijst met naam KLAVER samengesteld.

2000

klaver

Daarom werd er tegen de verkiezingen van oktober 2000 een nieuwe ploeg samengesteld onder de naam KLAVER. Deze partij bestond uit Joost, VU-ID en ook onafhankelijken. Toen werden er drie zetels behaald in de gemeenteraad.

1994

Kartel 'Anders'

In oktober 1994 werd het kartel ANDERS gevormd. Deze bestond uit CD&V, Volksunie en de jongerenpartij Joost, en ze behaalden zes zetels (4 CD&V,1 VU en 1 JOOST).
Ondanks de afspraken om toch zes jaar samen te werken, heeft de samenwerking amper 4 jaar geduurd. Eind 1998 vormde de CD&V immers een nieuwe bestuursmeerderheid met een afscheuring van de besturende liberalen. Dit was meteen het einde van ANDERS.