Gemeenteraad

Het bestuur van de gemeente ligt in handen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente.

Bruno Peeters werd in zitting van de gemeenteraad dd 08/01/2019 verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad voor de legislatuur 2019-2024. 

De gemeenteraad vergadert normaal elke maand (met uitzondering van juli en augustus) in de raadzaal van het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17.

 De zittingen zijn openbaar met uitzondering van die aangelegenheden die bij wet geregeld werden.

Agenda, Verslagen en Archief 

 

Agenda Gemeenteraad

De agenda kan je 7 dagen vóór de zitting via onderstaande knop raadplegen op de website van de gemeente.

 

Notulen Gemeentraden

Onderaan kan je de verslagen downloaden van de gepubliceerde en goedgekeurde verslagen. Ben je op zoek naar het audioverslag van de gemeenteraad? Dat kan je die hier herbeluisteren.